CIESIELSTWO ( USŁUGI CIESIELSKIE)

Ciesielstwo to wykonywane przez moją firmę rzemiosło polegające na ręcznej obróbce drewna budowlanego i wykonywanie konstrukcji budowlanych: domy z drewna, pruskie mury, więźby dachowe. W zakres robót ciesielskich wchodzi także deskowanie, szalowanie, wykonywanie rusztowań itp.

Więźba dachowa wyznacza kształt dachu. W Poznaniu i okolicy Poznania dominują dachy dwuspadowe i czterospadowe. Celem doświetlenia poddasza wykonuje się lukarny. Spotyka się także dachy wielospadowe przenikające się i dachy mansardowe.

Dachy o małym nachyleniu i dachy bez poddasza (bez stropu) buduje się z wiązarów kratowych prefabrykowanych w zakładach przemysłowych. W ten sposób przyspiesza się proces budowlany i obniża koszty.