SUCHA ZABUDOWA

Pod pojęciem „sucha zabudowa” rozumieć należy ocieplenie poddasza i wykonanie zabudowy z profili i płyt gipsowo-kartonowych.